Udruženje

Udruženje za Humanu reprodukciju Srbije osnovano je 2004. godine.

Udruženje je neprofitna organizacija čiji članovi moraju poznavati visoke etičke principe medicinske profesije, pokazati interesovanje za infertilitet, reproduktivnu medicinu, embriologiju i moraju raditi na ostvarenju ciljeva udruženja.

Kao multidisciplinarno udruženje sa članovima koji uključuju ginekologe, urologe, reproduktivne endokrinologe, embriologe, psihologe, interniste, medicinske sestre, laboratorijske tehničare, pedijatre, naučne istraživače i veterinare, Udruženje je posvećeno razvoju i usavršavanju prakse i nauke vezane ze reproduktivnu medicinu.

Udruženje je posvećeno obrazovnim aktivnostima kako za neprofesionalnu javnost, tako i kontinuiranoj medicinskoj edukaciji za sve one koji se bave istraživanjem i praksom u repruduktivnoj medicini. Svake godine Udruženje održava naučni skup na kome pozvani svetski eksperti predstavljaju svoja iskustva i razgovaraju o novim tehnologijama i tretmanima. Udruženje omogućava stručnim medijima da čuju najnovija dostignuća i intervjuišu eksparte.

Udruženje je najveće telo koje predstavlja naučnike, doktore, istraživače, embriologe, medicinske sestre, pacijente i savetnike na polju repruduktivne medicine u Srbiji.

Udruženje ima sedište u Beogradu, Srbija. Politiku rada definiše izabrani Upravni odbor, izvršava Izvršni direktor i osoblje. Etička pitanja rešava i objavljuje Etički odbor Udruženja.

Udruženje se sastoji od:

 • Skupštine udruženja, koju čine svi članovi Udruženja različitih profesija.
 • Upravnog odbora
 • Savetodavnog odbora

Ciljevi Udruženja su:

 • da utvrdi put unapređenja prakse repreduktivne medicine u Srbiji, uključujući medicinske preglede i kvalitetno osiguranje
 • da  ustanovi, nadgleda i poveća standard usluga humane reprodukcije u Srbiji
 • da podrži istraživanja u reproduktivnoj medicini
 • da obezbedi osnovne veze između profesionalnog medicinskog osoblja i pacijenata humane reprodukcije u Srbiji
 • da omugući obrazovno usavršavanje svojih članova i da podigne standard zdravstvene zaštite
 • da pomogne Vladi, nadležnom Ministarstvu i ostalim zainteresovanim učesnicima i razvoju strategije vezane za plodnost u Srbiji
 • da formira forum koji će raspravljati o problemima vezanim za infertilitet i kontrolu fertiliteta
 • da ustanovi pravila članstva u Udruženju i da napravi i održava registar članova Udruženja