Registracija

Registracija i uplata kotizacije

Registracija učesnika Simpozijuma je obavezna i vrše se preko kongresne agencije ASTAKOS. Kotizaciju je moguće uplatiti u sklopu celokupnog aranžmana, unapred ili na licu mesta. Kotizacija iznosi 17.900RSD / 150€

Kotizacija obuhvata registraciju, registracioni komplet, pravo učešća na svim zvaničnim i pratećim programima, 3 kafe pauze, lako sendvič okrepljenje, svečanu večeru, diplomu o učešću.Smeštaj:

Smeštaj za učesnike savetovanja je obezbeđen u hotelu M. Sve informacije o cenama i uslovima smeštaja možete dobiti u agenciji ASTAKOS

PIB – PDV:
Molimo stranke da prilikom registracije obezbede PIB preduzeća – institucije

Registracija i rezervacija smeštaja

Popunite prijavu OVDE!

Novi ASTAKOS, Hilandarska 30, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011-2430-685
E-mail: congress@astakos.com

Plaćanje smeštaja vrši se u RSD ili EUR prema dostavljenoj profakturi.

Primenjuju se Opšti uslovi putovanja agencije Novi ASTAKOS – Beograd u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i YUTA standardima. Putnik je dužan da se upozna sa OUP i programom putovanja i dostavljanjem prijave smatra se da je to obavio. OUP se mogu dobiti kontaktom agencije, skinuti sa web adrese www.astakos.com  ili lično preuzeti. Po izvršenju uplate dostavljaju se klijentu uz original račun.

GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA