Prijava radova

 

Rok za prijavu radova je produžen do 10.11.2019.

Radove – slobodna saopštenja učesnici mogu da pošalju do 10.11.2019.

Radovi moraju da sadrže: Naslov; Autora; Koautore; Instituciju; Cilja rada; Metodologiju; Rezultate; Diskusiju i Zaključak.

Radove treba otkucati u Microsoft Word-u na jednoj strani A4 formata, koristeći font: Times New Roman 12 i poslati kao prilog na elektronsku poštu: congress@astakos.com sa naznakom ORALNA ili POSTER prezentacija.

Informacije o prijemu radova:

Informaciju o prijemu rada autori će dobiti najkasnije do 15.11.2019.

Ukoliko do tog datuma ne dobijete informaciju, molimo vas da pozovete agenciju ASTAKOS i proverite šta je sa vašim radom.

GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA