Opšte informacije

 Mesto održavanja:

Otvaranje: SANU, Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti
Simpozijum: Kongresni centar hotela M  – Beograd

Datum i vreme održavanja:

05. decembar 2019. 18:00 – 20:15 (SANU)

06. decembar 2019. 09:00 – 18:00 (Hotel M)

07. decembar 2019. 09:00 – 13:00 (Hotel M)

KME

Simpozijum je u procesu akreditacije kod Lekarske komore Srbije

GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA

Glavni organizator:

Udruženje za humanu reprodukciju Srbije

Izvršni organizator:

Novi ASTAKOS – Beograd

tel./fax:011-2450-253/2430-685
Licenca OTP 345/11