Program

 

Srpska akademija nauka i umetnosti

ČETVRTAK 05.12.2019.

Satnica Tema Predavač
18:00 – 18:20  
18:20 – 18:50
18:50 – 19:20
19:20 – 19:50
19:50 – 20:20

Hotel M

PETAK 06.12.2019.

SESIJA I –
Moderatori
09:00 – 09:20
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:20
10:20 – 10:40
10:40 – 11:00
11:00 – 11:20
SESIJA II
Moderatori:
11:20 – 11:40
11:40 – 12:00
12:00 – 12:20
12:20 – 12:40
12:40 – 13:00
13:00 – 14:00
SESIJA III
Moderatori:
14:00 – 14:20
14:20 – 14:40
14:40 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
SESIJA IV
Moderatori:
16:00 – 16:20
16:20 – 16:40
16:40 – 17:00
17:00 – 17:20
17:20 – 17:40
17:40 – 18:00

SUBOTA 07.12.2019.

Oralne prezentacije
Moderatori:
09:00 – 09:10
09:10 – 09:20
09:20 – 09:30
Poster Prezentacije
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
09:00 – 09:30
SESIJA V
Moderatori:
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:10
SESIJA VI
Moderatori:
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50