Program

Srpska akademija nauka i umetnosti

ČETVRTAK 05.12.2019.

17.30                    POZDRAVNE REČI

Akademik Vladimir Kostić, Akademik Nebojša Radunović, predstavnik Ministrstva zdravlja Republike Srbije, 

18.00-18.20        Danica Marinac Dabić: Reproductive health and Big Data: Guiding the Innovation while Empowering Patient Safety / Reproduktivno zdravlje: inovativna rešenja i bezbednost pacijenta.

18.20-18.40        Mirjana Rašević: Da li ima pomaka u kvalitetu zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih / Improvements in sexual and reproductive health – where are we?

18.40-19.00        Jelena Martinović: Novosti iz fetalne patologije – Kongenitalna adenomioza / endometrioza – Evidence for genetic signature of adenomyosis / endometriosis: First report of adenomyosis in monozygotic twin fetuses

19.00-19.20        Zoran Krstić: Seksualne i reproduktivne funkcije kod oboljenja seksualne diferencijacije

19.20-19.40        Gordana Bjelobrk: Demografski izazovi u Republici Srbiji

Demographic challenges in Serbia.            

                             

Diskusija i pitanja do 20.00

Hotel M

PETAK 06.12.2019.

8.00-9.00             Registracija

08.30                      OTVARANJE

Prof. dr Nebojša Radunović

Sesija I             IVF Lab

Session I          IVF Laboratorija

Moderatori – Chairs:  Nebojša Radunović, Snežana Vidaković

08.40-09.00        Thomas Ebner: New aspects of oocyte activation

Novine u aktivaciji oocita

09.00-09.30        Lars Johansson: Impact of VOCs on the outcome of ART treatments

Uticaj okruženja na ishode ART-a i načini rešavanja problema

09.30-09.50        Thomas Ebner: IVF lab – Quality Control

IVF laboratorija: kontrola kvaliteta

09.50-10.00        Diskusija / Discussion

Sesija II            Očuvanje plodnosti

Session II         Fertility preservation

Moderatori – Chairs: Aleksandar Stefanović, Zorančo Petanovski

10.00-10.20        Aleksandar Stefanović: Očuvanje plodnosti kod onkoloških pacijenata / Fertility preservation in patients with malignancies

10.20-10.40        Snežana Vidaković: Očuvanje plodnosti kod pacijentkinja sa rakom dojke / Fertility preservation in breast cancer patients

10.40-11.00        Vinka Vukotić: Prezervacija fertiliteta kod mladih muškaraca / Fertility preservation at young men.

11.00-11.20        Tatjana Motrenko Simić: Fertility preservation: state of the art, past experiences and future perspectives / Očuvanje plodnosti: trenutne mogućnosti, prethodna iskustva i buduće perspektive.

 11.20-11.50        KAFE PAUZA / COFFEE BREAK

 

Sesija III           Donacija oocita

Session III        Oocyte donation.

Moderatori – Chairs: Snežana Vidaković, Biljana Popović-Todorović

11.50-12.05        Snežana Vidaković:  Trenutno stanje donacije oocita/spermatozoida u Srbiji – Šta dalje? / Sperm/egg donation in Serbia: where are we and where to go?

12.05-12.25        Vesna Kopitović: Vantelesna oplodnja stvarna potreba, hir ili marketing

12.25-12.45        Sandra Jovanović: Donacija – potrebe pacijenata u Srbiji

 

13.05-14.00        Panel diskusija: Iskustva regiona u rešavanju regulatornih i praktičnih aspekata donacije oocita/spermatozoida.

Tatjana Motrenko Simić, Veljko Vlaisavljević, Zorančo Petanovski, Sanja Sibinčić, Vesna Rakonjac  

Svaki učesnik prezentuje 3-5 slajdova sa trenutnim statusom donacije gameta u njihovoj zemlji, po tipu Status/problem/rešenja uz komentar po 10 min. 

14.00-14.45        PAUZA ZA RUČAK / LUNCH BREAK

14.45-15.15        Sponzorisano predavanje Richter Gedeon

Veljko Vlaisavljević: Smjernice ESHRE za indukciju ovulacije gonadotropinima na osnovi EBM

 

Sesija IV          Razno  

Session IV       Miscellaneous  

Moderator – Chair:  Vesna Kopitović, Marta Savić

15.15-15.35        Zoran Krstić: Vaginoplastika – preduslov seksualne i reproduktivne funkcije kod kongenitalnih anomalija genitalija

15.35-15.55        Katarina Sedlecky: Iskustva sa HPV vakcinacijom u svetu i kod nas

                          Okrugli sto – Round table

Moderator – Chair:  Marta Savić

16.00-17.00        Okrugli sto: Legislativa u IVF –u (praktični i organizacioni problem, predlozi – rešenja, registar IVF-a, surogat materinstvno, samohrane majke) / Legislation in IVF: practical and organizational problems, possible solutions, IVF registry, single women and surrogacy

Nebojša Radunović, Snežana Vidaković, Vesna Rakonjac, Vesna Kopitović, Eliana Garalejić, Branko Budimirović, Nebojša Marković, Jasmina Popović, 

 

17.00-18.00        Oralne prezentacije / Oral presentations

Moderatori – Chairs: Nebojša Marković, Jasmina Popović, Svetlana Spremović Rađenović

17.00-17.15        Jovan Bila: Priprema recipijenta za embriotransfer sa doniranom jajnom ćelijom i protokolii stimulacije ovulacije za donore

17.15-17.30        Jelena Stojnić: Artificial oocyte activation benefits

17.30-17.45        Vera Kremić: PGT – Preimplantacijsko genetsko testiranje na aneuploidije

17.45-18.00        Biljana Markovska: Antioxidants in male infertility treatment – reducing sperm DNA fragmentation

VEČERA ZA UČESNIKE

 

SUBOTA 07.12.2019.

08.00-08.30        Poster prezentacije – Poster presentations

Aneta Sima: Uterine factors as a cause of infertility; Nikola Mandžukov: Minilaparotomy Versus Laparoscopic Myomectomy; Snježana Grubač: Carski rez u bolnici Nikšić; Aneta Sima: Reproductive outcome in patients after uterine septum resection; Drage Dabeski: Reproductive outcome after myomectomy; Drage Dabeski: Role of Magnetic Resonance Imaging in the determination of pelvic masses; Rosa Spasova: HSC and compliations; Rosa Spasova: Three-dimensional scan of the uterine cavity in patients with infertility; Dimitar Kalčovski: Comparison of cell-free DNA test results with invasive procedures; Dimitar Kalčovski: Positive prenatal noninvasive cell free DNA test for Patau syndrome; Dafina Karadjova: PCA REMIFENTANIL versus continuous epidural for labor analgesia; Gligor Tofoski: Congenital uterine anomalies in patients with infertility; Ivan Milovanović: Naša iskustva u hirurškom lečenju infertilnih muškaraca; Azra Lukač: Bakterijske vaginalne infekcije kod žena u perimenopazalnom i menupauzalnom periodu na teritoriji opštine Rožaje u periodu od 2018 do 2019

08.30-09.00        Oralne prezentacije – Oral presentations

Moderatori – Chairs: Elijana Garalejić, Aleksandra Trninić Pjević

08.30-08.40        Luka M. Anđelić: Lečenje endometrioze diodnim laserom

08.40-08.50        Rade Marković: Mesto 4D Hycosy-a u ispitivanju prohodnosti jajovoda

08.50-09.00        Radmila Novaković: Kalijumovi kanali u miometrijumu

Sesija V           Kontrola kvaliteta / akreditacija centara

Session V        Quality control / centre accreditation

Moderatori – Chairs: Tatjana Motrenko Simić, Basak Balaban

09.00-09.20        Ioana Rugesku: Safety and quality in MAR / Kvalitet i bezbednost u MPO.

09.20-09.40        Veljko Vlaisavljević: Ključni parametri kvaliteta rada kliničara / Clinical KIP’s

09.40-10.00        Basak Balaban: Laboratory KIP’s / Ključni parametri kvaliteta rada embriologa

10.00-10.30        Aleksandra Trninić Pjević: Prezentacija Master programa za edukciju embriologa na Univerzitetu u Novom Sadu. / Educational program for embryologists. University of Novi Sad.

10.30-10.40        Diskusija / Discussion

10.40-11.10        KAFE PAUZA / COFFEE BREAK

Sesija VI          Novine u humanoj reprodukciji / klinika i laboratorija

Session VI       Recent advances in human reproduction / clinic and laboratory

Moderatori – Chairs:   Veljko Vlaisavljević, Biljana Popović Todorović, Svetlana Spremović Rađenović

11.10-11.30        Svetlana Spremović Rađenović: Kada i kome i po kakvim kriterijumima predložiti donaciju oocita? / When to suggest egg donation?

11.30-11.50        Biljana Popović Todorović:   Oocyte banking for Anticipated Age Exhaustion AGE) / Social freezing / Oocyte banking for Anticipated Age Exhaustion AGE) / Social freezing 

11.50-12.10        Nebojša Marković: Histeroskopija – minimalno invazivna metoda u dijagnostici i lečenju steriliteta / Hysteroscopy

12.10-12.30        Eliana Garalejić: Novine u ovarijalnoj stimulaciji? / Whats new in ovarian stimulation?

12.30-12.50        Snežana Rakić: Uticaj načina koncepcije na perinatalni ishod trudnoća nakon IVFET / Impact of conception method on perinatal outcome after IVF/ET.

13.00-14.00        SKUPŠTINA Srpske Asocijacije za Ginekološku i Reproduktivnu Endokrinologiju SAGRE – Prof. dr Svetlana Spremović RađenovićNovosti iz fetalne patologije – Kongenitalna adenomioza / endometrioza

GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA