XIII simpozijum
“Novosti u Humanoj reprodukciji”

Hotel M- Beograd

05 – 07.12.2019.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA 2019

GALERIJA FOTOGRAFIJA 2018

PROGRAM SIMPOZIJUMA – SYMPOSIUM PROGRAMME

Drage kolege,

Dvadeset osam godina je prošlo od kada smo dobili prvu “bebu iz epruvete” u Srbiji. U to ime pozivamo vas na trinaesti Simpozijum „Novosti u humanoj reprodukciji“, koji se ove godine održava u hotelu M 05 – 07. decembra 2019. godine.

Simpozijum „Novosti u humanoj reprodukciji“ se održava svake godine donoseći nam poslednje novine u istraživanju, edukaciji, kvalitativnom napretku i dostignutom stepenu razvoja struke.

Program simpozijuma će se usredsrediti na sadržaj interakcije između kliničkih i istraživačkih profesionalaca, vodeći računa o napretku tretmana neplodnosti, pre svega novim lekovim, kao i ulogu stem ćelija u humanoj reprodukciji.

Simpozijumu će prisustvovati naučni eksperti, laboratorijski i klinički stručnjaci koji će zajedno pokušati da daju uvid u sve izazove napretka koje nam donose najnovija dostignuća Humane reprodukcije, kao i da razmotre perspektive koje nam nude međunarodni stručnjaci. Ova razmena mišljenja ima nameru da preispita lokalna, nacionalna i internacionalna pitanja ne samo tradicionalnog tretmana infertiliteta već i one izazove sa kojima se Humana reprodukcija sreće u svom razvoju.

Organizacioni komitet ima posebno zadovoljstvo pozvati vas na jedan tako uzbudljiv simpozijum. Beograd je divan i ima puno raznih drugih stvari da ponudi pored workshop-ova, kurseva i predavanja. Tradicionalna gostoljubivost ljudi, izvanredni kulinarski specijaliteti, prefinjena vina, raznovrstan kulturni život, kao i uzbudljiv clubbing čine Beograd jednim od najpopularnijih kongresnih mesta na svetu.

potpis

Prof. Dr Nebojša Radunović,

Predsednik Udruženja za humanu reprodukciju Srbije

 

GENERALNI SPONZOR SIMPOZIJUMA